מכון כתר תורה בארה"ק ● פיתוח תוכנות מחשב ● עימוד ספרים ● הדרכות ותוספים לעימוד בוורד

קטגוריה: כללי

בעניין כבוד אב ואם

ראיתי את הקדמת ספר מנורה הטהורה ונראה לי שהוא מורכב מדברים מעניינים מאד ומחזקים מאד בעניין כבוד אב ואם, והנני להעתיקו בפניכם: יושב הכרובים ושוכן

קרא עוד »

בענין שטר חוב

יש לעיין במחזיר חוב שרשום בשטר והלה נותן לו את השטר, מי יתן קודם, דאם הלווה יתן קודם הכסף, נמצא שהשטר ביד המלוה שלא כדין,

קרא עוד »

בענין מי שמצא מטבע

יש לעיין בפרוטה שנמצאת שעברה צורתה, ועדיין עכ"פ יוצאת בהוצאה אולי ע"י הדחק, אך יש למיחש למעשר שני או רבעי (בענין שיש רגלים לדבר), דמחד

קרא עוד »

בענין מי שטבעו קשה לתורה

שני כחות יש באדם, (כמבואר בשער הגלגולים הקדמה י' עיין שם) אחד מקיף לו ואחד פנימי אליו, כח המקיף הוא המניע והפנימי הוא המכביד, וכובש

קרא עוד »
דילוג לתוכן