טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות
#766

לא עיינתי בזה אבל מה שהיייתי סבור לפו"ר עד כה הוא שדין לפני עיור מתחלק לב' דברים החלק של הכשלת אדם באיסור שהוא עבירה שבין אדם למקום גם כלפי המכשיל, והחלק של הכשלת אדם בעצה שאינה טובה שהיא רק איסור בין אדם לחבירו בכלל.
והנה כאן יש נידון נוסף והוא עצם איסור הריגת אדם גם גוי ממילא יש לדון על גדר איסור מכניס אדם לסכנה.
ולענ"ד דיון כזה אין מקומו בפורום הגלוי לכל העולם.

דילוג לתוכן