טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות
#769

הרי מצינו כמה דינים בגוי, כמו גזל גוי ואבידת גוי וטעות גוי, וכל כיוצא בזה, השאלה לאיזה נושא יש לדמותו ולשוקלו?

דילוג לתוכן