טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

איטר שאינו גמור בתפילין

יהודי מאמין שאל/ה 4 שנים אחורה

ידוע שיש מחלוקת גדולה בראשונים מה דין איטר שאינו גמור, ואיזה סוג של איטר שאינו גמור, וכל העניין, אריכות גדולה מאד, אבל להסוברים שברוב מעשיו בשמאל וכתיבה בימין מניח בשמאל, יש לדון אם זה סימן או סיבה, נפק"מ למי שרוב כחו בימין, ונבחן ע"י משחק הורדות ידים וכיוצא, אבל רוב מעשיו בשמאל, ושמעתי מגדול א' שיש כאן הסברא שהזכירו הפוסקים שהרגיל עצמו אינו כלום, כי אנן סהדי שכחו בימין, וכך הוא ברייתו, ומה שרוב מעשיו בשמאל הרי הוא כהרגיל עצמו. ויש לדון בזה הרבה מאד, ויש בזה הרבה אריכות, מי שמכיר את הנושא אודה לו מאד אם יוסיף כאן נופך הן בסברא או בפילפול או בראיות או מ"מ וכל כיוצ"ב להגדיל תורה ולהאדירה. ייש"כ.

דילוג לתוכן