טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

ברכות פרק ג

בעילום שם שאל/ה 4 שנים אחורה

ר"א תירץ במים עכורים שנו ולמה לא תירץ שלבו חוץ למים ואז המים חוצצין בין לבו לבין מתניו ולמטה ואז גם אם לבו רואה את הערוה אסור מ"מ כאן מותר, וזה תלי' בפלוגתא דהפוסקים מה הדין בזה ואכמ"ל.

דילוג לתוכן