טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

ברכת המזון מהלך בדיעבד

אדא בר אהבה שאל/ה 4 שנים אחורה

במשנ"ב כ' דבהמ"ז יצא בדיעבד גם במעומד. מה הדין במהלך, האם יש בזה חילוק או דלא עדיפא משמונ"ע בשעה"ד וגם בזה יש לדון?

דילוג לתוכן