טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

בתוס' ברכות דף יד

אדא בר אהבה שאל/ה 4 שנים אחורה

האם כוונת התוס' הוא שמתקנת חכמים אינו חובה ורק מצד המנהג הוא חובה או שכוונת התוס' שאינו חובה כלל?

דילוג לתוכן