טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

האם קאקי חיוורי היא מציאות או מעלה

פורומיםקטגוריה: 3 משא ומתן בדף היומיהאם קאקי חיוורי היא מציאות או מעלה
אדא בר אהבה שאל/ה 4 שנים אחורה

בגמ' [ברכות כ, א] איתא וכו' כי קאקי חיורי והסתפקתי האם המציאות היא שכך הוא או שיש בזה מעלה ודרגה.
ולכאורה ממה שדברים אלו סופרו רק על צדיקים וגדולים ולא מצינו על סתם אדם גרידא שיספרו עליו כן ש"מ שהוא מעלה.

דילוג לתוכן